معیارهای ما برای ساخت مجموعه معجون ساز:

اولین: سوق مردم به گیاه خواری مداوم

دومین: استفاده درست از گیاهان دارویی

سومین: کشاورزی مدرن گیاهان دارویی ( کشور ایران غنی می باشد )

چهارمین: جامعه ای با امید به زندگی بالا در کنار سلامتی

پنجم: اعتماد دوباره مردم به طب سنتی و گیاهان دارویی

گیاهان دارویی معجون ساز