چشم انداز مجموعه معجون ساز

چشم انداز مجموعه

معیارهای ما برای ساخت این مجموعه:


اولین: سوق مردم به گیاه خواری

دومین: استفاده درست از گیاهان دارویی

سومین: کشاورزی مدرن در ایران قوت قلب به کشاورزان برای فروش محصولات  جدید کاشته شده

چهارمین: جامعه ای با امید به زندگی بالا در کنار سلامتی

بازدید: 57