آمپول پروژسترون

آمپول پروژسترون و پریودی | چند روز پس از تزریق آمپول پریود می شویم؟

در این مقاله از معجون ساز درباره آمپول پروژسترون و پریودی اطلاعاتی ارائه خواهد شد. آمپول پروژسترون برای درمان آمنوره یا قطع شدن پریو...

ادامه مطلب